Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Här finns information om vilka politiker som är invalda i Region Jönköpings län.

Politisk organisation

I Regionstyrelsen och nämnder sitter politiker som är utsedda av regionfullmäktige.

Övrigt

Övriga organ inom Region Jönköpings län

Partier