Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom: näringsliv, arbetsmarknad, kompetensutveckling, utbildning, kultur och livsmiljö.

Länkar:
Handlingar och protokoll