Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (22 st)

Efternamn Förnamn
Cunningham Carl
Berntsson Eva
Stråth Eva
Johansson Håkan
Axelsson Zeljka
Samuelsson Monica
Ivarsson Pernilla
Evaldsson Emma
Iveroth Peter
Hultberg Karin
Victor Jan-Erik
Axelsson Anton
Tornell Joseph
Lundblom-Bäckström Maria
Antonsson Mats
Högberg Per
Oskarsson Irene
Frisk Maria (Mia)
Jarstig Hans
Sveningsson Liisa
Danielsson Per
Carlzon Arnold