Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Parlamentarisk nämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Parlamentariska nämnden ska följa regionens politiska processer, organisation och arbetsformer för det politiska arbetet. Nämnden är pensionsmyndighet.

Länkar:
http://www.rjl.se/Demokrati/politiska-moten-och-handlingar/