Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom dessa områden: primärvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt folkhälsa.

Länkar:
Handlingar och protokoll