Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom dessa områden: infrastruktur, kommunikationer, kollektivtrafik och miljö.

Länkar:
Handlingar och protokoll