Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter från de olika partierna och är regionfullmäktiges verkställande politiska organ. De träffas elva gånger per år och beslutar om sådant som rör verksamheten.

Länkar:
Handlingar och protokoll