Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Patientnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Fem ledamöter med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, den tandvård som bedrivs av Region Jönköpings län samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Bertil Moderaterna Ordförande 1
Stridh Bjurhager Carina Centerpartiet Vice ordförande 2
Svensson Birgitta Socialdemokraterna Ledamot 3
Göransson Ann-Kristine Socialdemokraterna Ledamot 4
Hummel Glenn Sverigedemokraterna Ledamot 5
Andersson Annelie Moderaterna Ersättare 6
Nyberg Jeanette Socialdemokraterna Ersättare 7
Carlo Kristina Moderaterna Ersättare 8
Stråth Eva Kristdemokraterna Ersättare 9
Svedberg Jan-Olof Sverigedemokraterna Ersättare 10