Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Sverigedemokraterna (SD)

Antal personer (29 st)

Efternamn Förnamn
Aurell Leontina
Forsell Björn
Zander Mikael
Björnstedt Ulf
Gustafsson Anders
Werner Elisabeth
Bergh Hampus
Milton Mona
Hvidsten Vibecke
Moln Teike Olle
Lindgren Rebecca
Wallgren Gabriel
Högberg Maria
Lipponen Jan-Ove
Bahko Bahig
Edvardsson Johan
Hummel Glenn
Pålsson Donald
Andreasen Fälth Jonna
Andersson Robert
Godrén Samuel
Ganekind Katja
Larsson Arne
Deichmann Elisabeth
Wennblad Anders
Karlsson Nyborg Håkan
Hellström Magnus
Svensson Ulf
Svedberg Jan-Olof