Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Eric Hedlund (L)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 1:e ersättare 2023-04-18 2026-12-31