Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Gottlieb Granberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
gottlieb.granberg@rjl.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsen 1:e ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Ersättare 2023-01-01 2026-12-31