Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Micael Carlsson (L)

Kontaktinformation

E-post:
micael.carlsson@rjl.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2022-10-15 2026-10-14