Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Jan-Olof Svedberg (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jan-olof.svedberg@rjl.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Patientnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31