Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Jan-Olof Svedberg (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jan-olof.svedberg@rjl.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige Ersättare 2024-02-29 2026-10-14
Patientnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31