Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Glenn Hummel (SD)

Kontaktinformation

E-post:
glenn.hummel@rjl.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2022-12-07 2026-10-14
Patientnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31