Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Eva Stråth (KD)

Kontaktinformation

E-post:
eva.strath@rjl.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Patientnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31