Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Helen Skogelin Torvaldsson (VD)

Kontaktinformation

E-post:
helen.skogelin.torvaldsson@rjl.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 1:e ersättare 2023-01-01 2026-12-31