Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Rebecca Lindgren (SD)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård Ersättare 2023-01-01 2026-12-31