Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Björn Forsell (SD)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2022-10-15 2026-10-14