Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Hans Oscarsson (S)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2023-03-01 2026-10-14