Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Liisa Sveningsson (KD)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 1:e ersättare 2023-01-01 2026-12-31