Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Madelene Kohut (S)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14