Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Ewa Magnusson (L)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2022-10-15 2026-10-14