Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Kristdemokraterna (KD)

Förtroendevalda personer (21 st)

EfternamnFörnamnE-post
Oskarsson Irene irene.oskarsson@rjl.se
Lundblom-Bäckström Maria
Ahlnér Ragnwald ragnvald.ahlner@rjl.se
Carlzon Arnold
Samuelsson Monica
Iveroth Peter
Frisk Maria (Mia)
Englund Elisabeth
Jarstig Hans
Ingeson Mattias mattias.ingeson@rjl.se
Mårtensson Pernilla
Skogsberg Pia pia.skogsberg@rjl.se
Lind Jonas
Evaldsson Emma
Agerbring Susanne
Lagärde Erik
Högberg Per
Sverlander Bengt
Davidsson Samuel
Sandberg Maria
Antonsson Mats