Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Lars-Åke Magnusson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
lars-ake.magnusson@rjl.se