Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Margareta Andersson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
margareta.b.andersson@rjl.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 1:e ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31