Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Anders Rickman (L)