Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Fredrik Sveningson (L)

Kontaktinformation

E-post:
fredrik.sveningson@rjl.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet 1:e ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31