Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Susanne Agerbring (KD)

Kontaktinformation

E-post:
susanne.agerbring@rjl.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-11-27 - 2022-10-14