Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Willy Neumann (V)

Kontaktinformation

E-post:
willy.neumann@rjl.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 1:e ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31