Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Emma Evaldsson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
emma.evaldsson@rjl.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Länsrådet för funktionsnedsättningar Ersättare 2019-01-29 - 2022-12-31
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1:e ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14