Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Etelka Huber (MP)

Kontaktinformation

E-post:
etelka.huber@rjl.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Ledamot 2019-02-05 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2019-03-06 - 2022-10-14