Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Carina Linderfalk (C)

Kontaktinformation

E-post:
carina.a.linderfalk@rjl.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14