Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Mattias Johansson (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31