Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Leif Andersson (C)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14