Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Annie Fredriksen (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14