Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Jan-Olof Svedberg (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 1:e ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-11-27 - 2022-10-14