Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Håkan Nyborg (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Parlamentarisk nämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 1:e ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31