Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Jakob Olofsgård (L)

Kontaktinformation

E-post:
jakob.olofsgard@rjl.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 1:e ersättare 2017-05-16 - 2018-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14