Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Politisk organisation (9 st)

I Regionstyrelsen och nämnder sitter politiker som är utsedda av regionfullmäktige.

Namn
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet
Patientnämnd
Parlamentarisk nämnd
Länspensionärsrådet
Länsrådet för funktionsnedsättningar