Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Politisk organisation (11 st)

I Regionstyrelsen och nämnder sitter politiker som är utsedda av regionfullmäktige.

Namn
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Regionstyrelsen
Nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö
Regionråd
Patientnämnd
Parlamentarisk nämnd
Länspensionärsrådet
Länsrådet för funktionsnedsättningar