Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionråd

Regionens heltidsanställda politiker kallas regionråd och ingår bland annat i regionstyrelsen.