Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Patientnämnd

Fem ledamöter med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, den tandvård som bedrivs av Region Jönköpings län samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ahlnér Ragnwald KD Ordförande 1
Ekelund Kjell S Vice ordförande 2
Bengtsson Anders M Ledamot 3
Lago Boel C Ledamot 4
Söderberg Irada S Ledamot 5
Jonsson Cecilia L Ersättare 6
Klasson Kerstin MP Ersättare 7
Tottas Evaggelos S Ersättare 8
Persson Urban M Ersättare 9
Lundemo Eva C Ersättare 10