Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Patientnämnd

Fem ledamöter med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, den tandvård som bedrivs av Region Jönköpings län samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ekelund Kjell S Ordförande 1
Nilsson Bertil M Vice ordförande 2
Lundemo Eva C Ledamot 3
Ahlnér Ragnwald KD Ledamot 4
Klasson Kerstin MP Ledamot 5
Antonsson Mats KD Ersättare 6
Banica Mihai MP Ersättare 7
Lago Boel C Ersättare 8
Lundberg Carl-Johan M Ersättare 9
Dinkel Henrik V Ersättare 10