Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom: näringsliv, arbetsmarknad, kompetensutveckling, utbildning, kultur och livsmiljö.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (29 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Olsson Malin M Ordförande 1
Eriksson Torbjörn KD 1:e vice ordförande 2
Eriksson Per C Ledamot 3
Bardh Carina M Ledamot 4
Hörnsten Maria S Ledamot 5
Jansson Martina S Ledamot 6
Gustafsson Anders SD Ledamot 7
Berglund Anders S Ledamot 8
Lusth Gun M Ledamot 9
Samuelsson Monica KD Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Heinpalu Jon MP Ledamot 12
Karlsson Lennart V Ledamot 13
Stark Annki S Ledamot 14
Emme Nils-Erik KD 1:e ersättare 15
Wilander Anders M 1:e ersättare 16
Pettersson Raymond C 1:e ersättare 17
Malmborg Morgan - 1:e ersättare 18
Andersson Margareta KD 1:e ersättare 19
Dobra Valendona S 1:e ersättare 20
Ekenberg Eva MP 1:e ersättare 21
Olofsgård Jakob L 1:e ersättare 22
Tvarnö Henrik S Ersättare 23
Carlborg Lars M Ersättare 24
Ekelund Kjell S Ersättare 25
Oskarsson Irene KD Ersättare 26
Johansson Fredrik S Ersättare 27
Stark Johan S Ersättare 28
Nilsson Eva M Ersättare 29