Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom dessa områden: infrastruktur, kommunikationer, kollektivtrafik och miljö.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (29 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eskdahl Marcus S Ordförande 1
Andersson Leif C 1:e vice ordförande 2
Nilsson Eva M 2:e vice ordförande 3
Söderström Jeanette S Ledamot 4
Johansson Simon S Ledamot 5
Petersson Bengt C Ledamot 6
Gustafsson Anders SD Ledamot 7
Fridolfsson Carl BA Ledamot 8
Dani Ervisa L Ledamot 9
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 10
Carlzon Arnold KD Ledamot 11
Sverlander Bengt KD Ledamot 12
Hugander Erik MP Ledamot 13
Bengtsson Tommy V Ledamot 14
Andersson Robert SD Ledamot 15
Lilja Berry S 1:e ersättare 16
Henriksson Matilda C 1:e ersättare 17
Oskarsson Irene KD 1:e ersättare 18
Bengtsson Anders M 1:e ersättare 20
Svedberg Jan-Olof SD 1:e ersättare 21
Huber Etelka MP 1:e ersättare 22
Neumann Willy V 1:e ersättare 23
Oswald Liza S Ersättare 24
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 25
Mohlin Gabriella S Ersättare 26
Malm Johan C Ersättare 27
Melin Lis M Ersättare 28
Ingeson Mattias KD Ersättare 29
Johansson Mattias SD Ersättare 30