Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom dessa områden: primärvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt folkhälsa.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ordförande 1
Nedergaard-Hansen Martin BA 1:e vice ordförande 2
Bäuml Thomas M 2:e vice ordförande 3
Wågman Erik S Ledamot 4
Eliasson Eva S Ledamot 5
Stålhammar Helena C Ledamot 6
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 7
Iveroth Peter KD Ledamot 8
Karlsson Anne SD Ledamot 9
Gerdin Linda BA Ledamot 10
Olofsgård Jakob L Ledamot 11
Andersson Lisbeth M Ledamot 12
Jämting Sibylla MP Ledamot 13
Töre Elisabeth V Ledamot 14
Winberg Anita SD Ledamot 15
Göransson Ann-Kristine S 1:e ersättare 16
Carlsson Sascha L 1:e ersättare 17
Nichitelea Razvan C 1:e ersättare 18
Carlsson Kajsa MP 1:e ersättare 19
Eriksson Bengt-Ove V 1:e ersättare 20
Elmqvist Helena SD 1:e ersättare 21
Malmerfors Martin BA 1:e ersättare 22
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 23
Evaldsson Emma KD 1:e ersättare 24
Nilsson Jonas S Ersättare 25
Vestman Linda S Ersättare 26
Höglund Ida BA Ersättare 27
Svensson Gunnel M Ersättare 28
Sandberg Maria KD Ersättare 29
Lundberg Agnetha SD Ersättare 30