Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter från de olika partierna och är regionfullmäktiges verkställande politiska organ. De träffas elva gånger per år och beslutar om sådant som rör verksamheten.

Länkar:
Handlingar och protokoll