Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och är regionens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder tio gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (161 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ledamot 1
Lagärde Erik KD Ledamot 2
Wengholm Malin M Ledamot 3
Iveroth Peter KD Ledamot 4
Walfridsson Emilie C Ledamot 5
Moln Teike Olle SD Ledamot 6
Backlund Rune C Ledamot 7
Ekvall Mikael V Ledamot 8
Hammarin-Heinpalu Jon MP Ledamot 9
Rindehag Hafström Angela L Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Persson Monica MP Ledamot 12
Ramlöv Malin BA Ledamot 13
Eskdahl Marcus S Ledamot 14
Frisk Maria (Mia) KD Ledamot 15
Nilsson Eva M Ledamot 16
Gustafsson Thomas S Ledamot 17
Winberg Anita SD Ledamot 18
Göransson Ann-Kristine S Ledamot 19
Lundemo Eva C Ledamot 20
Englund Elisabeth KD Ledamot 21
Bäuml Thomas M Ledamot 22
Sandgren Håkan S Ledamot 23
Lundberg Agnetha SD Ledamot 24
Nero Kristina V Ledamot 25
Söderberg Irada S Ledamot 26
Jarstig Hans KD Ledamot 27
Lusth Gun M Ledamot 28
Johansson Simon S Ledamot 29
Andersson Robert SD 2:e vice ordförande 30
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 31
Oswald Liza S Ledamot 32
Ekelund Kjell S Ledamot 33
Wahlström Elisabeth M Ledamot 34
Vestman Linda S Ledamot 35
Nedergaard-Hansen Martin BA Ledamot 36
Svedberg Jan-Olof SD Ledamot 37
Andersson Birgit M Ledamot 38
Stålhammar Helena C Ledamot 39
Bogren Lennart C Ledamot 40
Ekström Jimmy L Ledamot 41
Töre Elisabeth V Ledamot 42
Banica Mihai MP Ledamot 43
Svenberg Per S Ledamot 44
Svensson Ulf SD Ledamot 45
Gerdin Linda BA Ledamot 46
Bengtsson Anders M Ledamot 47
Amundson Aneth S Ledamot 48
Oskarsson Irene KD Ledamot 49
Andersson Leif C Ledamot 50
Stende Carina S Ledamot 51
Högberg Maria SD Ledamot 52
Skogelin Torvaldsson Helen BA Ledamot 53
Svensson Gunnel M Ledamot 54
Stark Annki S Ledamot 55
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 56
Gyllensten Tobias S Ledamot 57
Werner Elisabeth SD Ledamot 58
Gustafsson Anders M 1:e vice ordförande 59
Söderström Jeanette S Ledamot 60
Samuelsson Monica KD Ledamot 61
Tvarnö Henrik S Ledamot 62
Aronsson Frida BA Ledamot 63
Muranovic Mujagic Azra S Ledamot 64
Källman Carina M Ledamot 65
Pettersson Raymond C Ledamot 66
Ganekind Katja SD Ledamot 67
Evaldsson Emma KD Ledamot 68
Eriksson Bengt-Ove V Ledamot 69
Törnqvist Desirée S Ordförande 70
Lundgren Pontus BA Ledamot 71
Godrén Samuel SD Ledamot 72
Andersson Lisbeth M Ledamot 73
Lilja Berry S Ledamot 74
Petersson Bengt C Ledamot 75
Bodenäs Magnus BA Ledamot 76
Carlzon Arnold KD Ledamot 77
Eliasson Eva S Ledamot 78
Gustafsson Anders SD Ledamot 79
Löfstedt Ann-Katrin M Ledamot 80
Berglund Anders S Ledamot 81
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 82
Starck Adam S 1:e ersättare 83
Lundberg Agnetha SD 1:e ersättare 84
Linderfalk Carina C 1:e ersättare 85
Karlsson Nyborg Håkan SD 1:e ersättare 86
Nilsson Bertil M 1:e ersättare 87
Johansson Mattias SD 1:e ersättare 88
Milton Mona SD 1:e ersättare 89
Clausén Ternstedt Jennie M 1:e ersättare 90
Högberg Per KD 1:e ersättare 91
Svensson Agneta L 1:e ersättare 92
Svenn David C 1:e ersättare 93
Antonsson Mats KD 1:e ersättare 94
Filipsson Inga-Maj L 1:e ersättare 95
Klasson Kerstin MP 1:e ersättare 97
Johansson Håkan KD 1:e ersättare 98
Ly Kent M Ersättare 99
Neumann Willy V 1:e ersättare 100
Jansson Henrik M Ersättare 101
Wahlström Susanne M Ersättare 102
Johansson Carina C Ersättare 103
Johansson Amela S Ersättare 104
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 105
Bjärkhed Kent S Ersättare 106
Liborn Åsa S Ersättare 107
Dolk Jakob S Ersättare 108
Wikström Therese MP Ersättare 109
Holkko Peter S Ersättare 110
Swedberg Eva S Ersättare 111
Lärkfeldt Ingvar SD Ersättare 112
Gustavsson Cristina SD Ersättare 113
Wallby Sara BA Ersättare 114
Bardh Carina M Ersättare 115
Eriksson Per C Ersättare 116
Henriksson Matilda C Ersättare 117
Jonsson Ann-Chatrine L Ersättare 118
Sverlander Bengt KD Ersättare 119
Soleymanian Vilbert M Ersättare 120
Wågman Erik S Ersättare 121
Stark Johan S Ersättare 123
Mohlin Gabriella S Ersättare 124
Lindberg Niklas S Ersättare 125
Kohut Madelene S Ersättare 126
Larsson Arne SD Ersättare 127
Holm Ingrid SD Ersättare 128
Carlborg Lars M Ersättare 129
Melin Lis M Ersättare 130
Vakant C Ersättare 131
Johansson Fredrik S Ersättare 132
Stamenkovic Nena S Ersättare 133
Kauppinen Markus S Ersättare 135
Olsson Jennie BA Ersättare 136
Jutterström Peter M Ersättare 137
Gunnarsson Sven-Evert SD Ersättare 138
Lindblom Joakim SD Ersättare 139
Magnusson Karin M Ersättare 141
Olmos Oscarsson Verónica S Ersättare 142
Stråth Eva KD Ersättare 143
Löfgren Simon KD Ersättare 144
Nilsson Linnéa BA Ersättare 145
Forsell Björn SD Ersättare 146
Lipponen Jan-Ove SD Ersättare 147
Sjögren Jan SD Ersättare 148
Stenquist Mikael S Ersättare 149
Vakant L Ersättare 150
Miller Anna C Ersättare 151
Svensson Bernt L Ersättare 152
Danielsson Per KD Ersättare 153
Vardanyan Haykanush KD Ersättare 154
Bäckstrand Göran C Ersättare 155
Emme Nils-Erik KD Ersättare 156
Elf Tomas S Ersättare 157
Thorstensson Thore L Ersättare 158
Skärin Jörgen MP Ersättare 159
Fransson Agneta MP Ersättare 160
Nichitelea Razvan C Ersättare 161
Huuva Nicklas KD Ersättare 162
Virta Mauno V Ersättare 163
Löf Julia V Ersättare 164
Malmborg Börje KD Ersättare 166