Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och är regionens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder tio gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (159 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ledamot 1
Lind Jonas KD Ledamot 2
Wengholm Malin M Ledamot 3
Iveroth Peter KD Ledamot 4
Walfridsson Emilie C Ledamot 5
Moln Teike Olle SD Ledamot 6
Backlund Rune C Ledamot 7
Ekvall Mikael V Ledamot 8
Heinpalu Jon MP Ledamot 9
Olofsgård Jakob L Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Persson Monica MP Ledamot 12
Ramlöv Malin BA Ledamot 13
Eskdahl Marcus S Ledamot 14
Frisk Maria (Mia) KD Ledamot 15
Nilsson Eva M Ledamot 16
Gustafsson Thomas S Ledamot 17
Winberg Anita SD Ledamot 18
Göransson Ann-Kristine S Ledamot 19
Samuelsson Anders C Ledamot 20
Englund Elisabeth KD Ledamot 21
Bäuml Thomas M Ledamot 22
Sandgren Håkan S Ledamot 23
Karlsson Anne SD Ledamot 24
Strand Kim V Ledamot 25
Söderberg Irada S Ledamot 26
Jarstig Hans KD Ledamot 27
Lusth Gun M Ledamot 28
Johansson Simon S Ledamot 29
Andersson Robert SD 2:e vice ordförande 30
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 31
Oswald Liza S Ledamot 32
Ekelund Kjell S Ledamot 33
Wahlström Elisabeth M Ledamot 34
Vestman Linda S Ledamot 35
Nedergaard-Hansen Martin BA Ledamot 36
Elmqvist Helena SD Ledamot 37
Olsson Malin M Ledamot 38
Stålhammar Helena C Ledamot 39
Bogren Lennart C Ledamot 40
Ekström Jimmy L Ledamot 41
Töre Elisabeth V Ledamot 42
Jämting Sibylla MP Ledamot 43
Svenberg Per S Ledamot 44
Svensson Ulf SD Ledamot 45
Gerdin Linda BA Ledamot 46
Bengtsson Anders M Ledamot 47
Amundson Aneth S Ledamot 48
Ingeson Mattias KD Ledamot 49
Andersson Leif C Ledamot 50
Nilsson Jonas S Ledamot 51
Högberg Maria SD Ledamot 52
Skogelin Torvaldsson Helen BA Ledamot 53
Vakant M Ledamot 54
Stark Annki S Ledamot 55
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 56
Gyllensten Tobias S Ledamot 57
Werner Elisabeth SD Ledamot 58
Gustafsson Anders M 1:e vice ordförande 59
Söderström Jeanette S Ledamot 60
Samuelsson Monica KD Ledamot 61
Tvarnö Henrik S Ledamot 62
Höglund Ida BA Ledamot 63
Muranovic Mujagic Azra S Ledamot 64
Källman Carina M Ledamot 65
Pettersson Raymond C Ledamot 66
Ganekind Katja SD Ledamot 67
Skogsberg Pia KD Ledamot 68
Eriksson Bengt-Ove V Ledamot 69
Törnqvist Desirée S Ordförande 70
Lundgren Pontus BA Ledamot 71
Godrén Samuel SD Ledamot 72
Andersson Lisbeth M Ledamot 73
Lilja Berry S Ledamot 74
Petersson Bengt C Ledamot 75
Bodenäs Magnus BA Ledamot 76
Carlzon Arnold KD Ledamot 77
Eliasson Eva S Ledamot 78
Gustafsson Anders SD Ledamot 79
Löfstedt Ann-Katrin M Ledamot 80
Berglund Anders S Ledamot 81
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 82
Lundemo Eva C 1:e ersättare 83
Vakant L 1:e ersättare 84
Starck Adam S 1:e ersättare 85
Nero Kristina V 1:e ersättare 86
Lundberg Agnetha SD 1:e ersättare 87
Aronsson Frida BA 1:e ersättare 88
Svensson Gunnel M 1:e ersättare 89
Linderfalk Carina C 1:e ersättare 90
Dani Ervisa L 1:e ersättare 91
Oskarsson Irene KD 1:e ersättare 92
Stende Carina S 1:e ersättare 93
Karlsson Nyborg Håkan SD 1:e ersättare 94
Nilsson Bertil M 1:e ersättare 95
Philip Pelle C 1:e ersättare 96
Evaldsson Emma KD 1:e ersättare 97
Fredriksen Annie S 1:e ersättare 98
Svedberg Jan-Olof SD 1:e ersättare 99
Agerbring Susanne KD 1:e ersättare 100
Carlsson Sascha L 1:e ersättare 101
Huber Etelka MP 1:e ersättare 102
Soleymanian Vilbert M Ersättare 103
Ly Kent M Ersättare 104
Jansson Henrik M Ersättare 105
Wahlström Susanne M Ersättare 106
Titusson Leif C Ersättare 107
Thorén Lina C Ersättare 108
Gerson David L Ersättare 109
Lagärde Erik KD Ersättare 111
Högberg Per KD Ersättare 112
Johansson Amela S Ersättare 113
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 114
Melle Ghada S Ersättare 115
Bjärkhed Kent S Ersättare 116
Liborn Åsa S Ersättare 117
Dolk Jakob S Ersättare 118
Wikström Therese MP Ersättare 119
Holkko Peter S Ersättare 120
Swedberg Eva S Ersättare 121
Bengtsson Tommy V Ersättare 122
Vakant V Ersättare 123
Banica Mihahi MP Ersättare 124
Milton Mona SD Ersättare 125
Lärkfeldt Ingvar SD Ersättare 126
Gustavsson Cristina SD Ersättare 127
Vakant BA Ersättare 128
Wallby Sara BA Ersättare 129
Andersson Birgit M Ersättare 130
Arvidsson Jennie M Ersättare 131
Bardh Carina M Ersättare 132
Eriksson Per C Ersättare 133
Henriksson Matilda C Ersättare 134
Svensson Agneta L Ersättare 135
Jonsson Ann-Chatrine L Ersättare 136
Antonsson Mats KD Ersättare 137
Sverlander Bengt KD Ersättare 138
Wågman Erik S Ersättare 139
Stark Johan S Ersättare 141
Mohlin Gabriella S Ersättare 142
Lindberg Niklas S Ersättare 143
Kohut Madelene S Ersättare 144
Larsson Arne SD Ersättare 145
Warell Anders SD Ersättare 146
Holm Ingrid SD Ersättare 147
Carlborg Lars M Ersättare 148
Melin Lis M Ersättare 149
Malm Johan C Ersättare 150
Davidsson Samuel KD Ersättare 152
Sandberg Maria KD Ersättare 153
Johansson Fredrik S Ersättare 154
Stamenkovic Nena S Ersättare 155
Kauppinen Markus S Ersättare 157
Olsson Jennie BA Ersättare 158
Jutterström Peter M Ersättare 160
Johansson Mattias SD Ersättare 161
Klasson Kerstin MP Ersättare 162
Lindblom Joakim SD Ersättare 163
Hagström Valter SD Ersättare 164