Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och är regionens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder tio gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (158 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ledamot 1
Lind Jonas KD Ledamot 2
Wengholm Malin M Ledamot 3
Iveroth Peter KD Ledamot 4
Walfridsson Emilie C Ledamot 5
Moln Teike Olle SD Ledamot 6
Backlund Rune C Ledamot 7
Ekvall Mikael V Ledamot 8
Vakant MP Ledamot 9
Olofsgård Jakob L Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Persson Monica MP Ledamot 12
Ramlöv Malin BA Ledamot 13
Eskdahl Marcus S Ledamot 14
Frisk Maria (Mia) KD Ledamot 15
Nilsson Eva M Ledamot 16
Gustafsson Thomas S Ledamot 17
Winberg Anita SD Ledamot 18
Göransson Ann-Kristine S Ledamot 19
Samuelsson Anders C Ledamot 20
Englund Elisabeth KD Ledamot 21
Bäuml Thomas M Ledamot 22
Sandgren Håkan S Ledamot 23
Karlsson Anne SD Ledamot 24
Strand Kim V Ledamot 25
Söderberg Irada S Ledamot 26
Jarstig Hans KD Ledamot 27
Lusth Gun M Ledamot 28
Johansson Simon S Ledamot 29
Andersson Robert SD 2:e vice ordförande 30
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 31
Oswald Liza S Ledamot 32
Ekelund Kjell S Ledamot 33
Wahlström Elisabeth M Ledamot 34
Vestman Linda S Ledamot 35
Nedergaard-Hansen Martin BA Ledamot 36
Elmqvist Helena SD Ledamot 37
Olsson Malin M Ledamot 38
Stålhammar Helena C Ledamot 39
Bogren Lennart C Ledamot 40
Ekström Jimmy L Ledamot 41
Töre Elisabeth V Ledamot 42
Jämting Sibylla MP Ledamot 43
Svenberg Per S Ledamot 44
Svensson Ulf SD Ledamot 45
Gerdin Linda BA Ledamot 46
Bengtsson Anders M Ledamot 47
Amundson Aneth S Ledamot 48
Ingeson Mattias KD Ledamot 49
Andersson Leif C Ledamot 50
Nilsson Jonas S Ledamot 51
Högberg Maria SD Ledamot 52
Skogelin Torvaldsson Helen BA Ledamot 53
Wilander Anders M Ledamot 54
Stark Annki S Ledamot 55
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 56
Gyllensten Tobias S Ledamot 57
Werner Elisabeth SD Ledamot 58
Gustafsson Anders M 1:e vice ordförande 59
Söderström Jeanette S Ledamot 60
Samuelsson Monica KD Ledamot 61
Tvarnö Henrik S Ledamot 62
Höglund Ida BA Ledamot 63
Muranovic Mujagic Azra S Ledamot 64
Källman Carina M Ledamot 65
Pettersson Raymond C Ledamot 66
Ganekind Katja SD Ledamot 67
Skogsberg Pia KD Ledamot 68
Eriksson Bengt-Ove V Ledamot 69
Törnqvist Desirée S Ordförande 70
Lundgren Pontus BA Ledamot 71
Godrén Samuel SD Ledamot 72
Andersson Lisbeth M Ledamot 73
Lilja Berry S Ledamot 74
Petersson Bengt C Ledamot 75
Bodenäs Magnus BA Ledamot 76
Carlzon Arnold KD Ledamot 77
Eliasson Eva S Ledamot 78
Gustafsson Anders SD Ledamot 79
Löfstedt Ann-Katrin M Ledamot 80
Berglund Anders S Ledamot 81
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 82
Lundemo Eva C 1:e ersättare 83
Vakant L 1:e ersättare 84
Starck Adam S 1:e ersättare 85
Nero Kristina V 1:e ersättare 86
Heinpalu Jon MP 1:e ersättare 87
Lundberg Agnetha SD 1:e ersättare 88
Aronsson Frida BA 1:e ersättare 89
Svensson Gunnel M 1:e ersättare 90
Linderfalk Carina C 1:e ersättare 91
Dani Ervisa L 1:e ersättare 92
Oskarsson Irene KD 1:e ersättare 93
Stende Carina S 1:e ersättare 94
Karlsson Nyborg Håkan SD 1:e ersättare 95
Nilsson Bertil M 1:e ersättare 96
Philip Pelle C 1:e ersättare 97
Evaldsson Emma KD 1:e ersättare 98
Fredriksen Annie S 1:e ersättare 99
Svedberg Jan-Olof SD 1:e ersättare 100
Agerbring Susanne KD 1:e ersättare 101
Carlsson Sascha L 1:e ersättare 102
Soleymanian Vilbert M Ersättare 103
Ly Kent M Ersättare 104
Jansson Henrik M Ersättare 105
Wahlström Susanne M Ersättare 106
Titusson Leif C Ersättare 107
Thorén Lina C Ersättare 108
Gerson David L Ersättare 109
Lagärde Erik KD Ersättare 111
Högberg Per KD Ersättare 112
Johansson Amela S Ersättare 113
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 114
Melle Ghada S Ersättare 115
Bjärkhed Kent S Ersättare 116
Liborn Åsa S Ersättare 117
Dolk Jakob S Ersättare 118
Wikström Therese MP Ersättare 119
Holkko Peter S Ersättare 120
Swedberg Eva S Ersättare 121
Bengtsson Tommy V Ersättare 122
Tafra Ciglar Sanja V Ersättare 123
Huber Etelka MP Ersättare 124
Banica Mihahi MP Ersättare 125
Milton Mona SD Ersättare 126
Lärkfeldt Ingvar SD Ersättare 127
Gustavsson Cristina SD Ersättare 128
Vakant BA Ersättare 129
Wallby Sara BA Ersättare 130
Andersson Birgit M Ersättare 131
Arvidsson Jennie M Ersättare 132
Bardh Carina M Ersättare 133
Eriksson Per C Ersättare 134
Henriksson Matilda C Ersättare 135
Svensson Agneta L Ersättare 136
Jonsson Ann-Chatrine L Ersättare 137
Antonsson Mats KD Ersättare 138
Sverlander Bengt KD Ersättare 139
Wågman Erik S Ersättare 140
Stark Johan S Ersättare 142
Mohlin Gabriella S Ersättare 143
Lindberg Niklas S Ersättare 144
Kohut Madelene S Ersättare 145
Larsson Arne SD Ersättare 146
Warell Anders SD Ersättare 147
Holm Ingrid SD Ersättare 148
Carlborg Lars M Ersättare 149
Melin Lis M Ersättare 150
Malm Johan C Ersättare 151
Davidsson Samuel KD Ersättare 153
Sandberg Maria KD Ersättare 154
Johansson Fredrik S Ersättare 155
Stamenkovic Nena S Ersättare 156
Kauppinen Markus S Ersättare 158
Westroth Erik SD Ersättare 159
Olsson Jennie BA Ersättare 160
Jutterström Peter M Ersättare 162
Johansson Mattias SD Ersättare 163