Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och är regionens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder tio gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (165 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ledamot 1
Lind Jonas KD Ledamot 2
Wengholm Malin M Ledamot 3
Iveroth Peter KD Ledamot 4
Walfridsson Emilie C Ledamot 5
Moln Teike Olle SD Ledamot 6
Backlund Rune C Ledamot 7
Ekvall Mikael V Ledamot 8
Heinpalu Jon MP Ledamot 9
Gerson David L Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Persson Monica MP Ledamot 12
Ramlöv Malin BA Ledamot 13
Eskdahl Marcus S Ledamot 14
Frisk Maria (Mia) KD Ledamot 15
Nilsson Eva M Ledamot 16
Gustafsson Thomas S Ledamot 17
Winberg Anita SD Ledamot 18
Göransson Ann-Kristine S Ledamot 19
Lundemo Eva C Ledamot 20
Englund Elisabeth KD Ledamot 21
Bäuml Thomas M Ledamot 22
Sandgren Håkan S Ledamot 23
Lundberg Agnetha SD Ledamot 24
Strand Kim V Ledamot 25
Söderberg Irada S Ledamot 26
Jarstig Hans KD Ledamot 27
Lusth Gun M Ledamot 28
Johansson Simon S Ledamot 29
Andersson Robert SD 2:e vice ordförande 30
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 31
Oswald Liza S Ledamot 32
Ekelund Kjell S Ledamot 33
Wahlström Elisabeth M Ledamot 34
Vestman Linda S Ledamot 35
Nedergaard-Hansen Martin BA Ledamot 36
Elmqvist Helena SD Ledamot 37
Andersson Birgit M Ledamot 38
Stålhammar Helena C Ledamot 39
Bogren Lennart C Ledamot 40
Ekström Jimmy L Ledamot 41
Töre Elisabeth V Ledamot 42
Jämting Sibylla MP Ledamot 43
Svenberg Per S Ledamot 44
Svensson Ulf SD Ledamot 45
Gerdin Linda BA Ledamot 46
Bengtsson Anders M Ledamot 47
Amundson Aneth S Ledamot 48
Oskarsson Irene KD Ledamot 49
Andersson Leif C Ledamot 50
Stende Carina S Ledamot 51
Högberg Maria SD Ledamot 52
Skogelin Torvaldsson Helen BA Ledamot 53
Svensson Gunnel M Ledamot 54
Stark Annki S Ledamot 55
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 56
Gyllensten Tobias S Ledamot 57
Werner Elisabeth SD Ledamot 58
Gustafsson Anders M 1:e vice ordförande 59
Söderström Jeanette S Ledamot 60
Samuelsson Monica KD Ledamot 61
Tvarnö Henrik S Ledamot 62
Aronsson Frida BA Ledamot 63
Muranovic Mujagic Azra S Ledamot 64
Källman Carina M Ledamot 65
Pettersson Raymond C Ledamot 66
Ganekind Katja SD Ledamot 67
Evaldsson Emma KD Ledamot 68
Eriksson Bengt-Ove V Ledamot 69
Törnqvist Desirée S Ordförande 70
Lundgren Pontus BA Ledamot 71
Godrén Samuel SD Ledamot 72
Andersson Lisbeth M Ledamot 73
Lilja Berry S Ledamot 74
Petersson Bengt C Ledamot 75
Bodenäs Magnus BA Ledamot 76
Carlzon Arnold KD Ledamot 77
Eliasson Eva S Ledamot 78
Gustafsson Anders SD Ledamot 79
Löfstedt Ann-Katrin M Ledamot 80
Berglund Anders S Ledamot 81
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 82
Thorén Lina C 1:e ersättare 83
Vakant L 1:e ersättare 84
Starck Adam S 1:e ersättare 85
Nero Kristina V 1:e ersättare 86
Lundberg Agnetha SD 1:e ersättare 87
Linderfalk Carina C 1:e ersättare 90
Oskarsson Irene KD 1:e ersättare 92
Karlsson Nyborg Håkan SD 1:e ersättare 94
Nilsson Bertil M 1:e ersättare 95
Philip Pelle C 1:e ersättare 96
Svedberg Jan-Olof SD 1:e ersättare 99
Agerbring Susanne KD 1:e ersättare 100
Huber Etelka MP 1:e ersättare 102
Soleymanian Vilbert M Ersättare 103
Ly Kent M Ersättare 104
Jansson Henrik M Ersättare 105
Wahlström Susanne M Ersättare 106
Vakant C Ersättare 108
Lagärde Erik KD Ersättare 111
Högberg Per KD Ersättare 112
Johansson Amela S Ersättare 113
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 114
Melle Ghada S Ersättare 115
Bjärkhed Kent S Ersättare 116
Liborn Åsa S Ersättare 117
Dolk Jakob S Ersättare 118
Wikström Therese MP Ersättare 119
Holkko Peter S Ersättare 120
Swedberg Eva S Ersättare 121
Bengtsson Tommy V Ersättare 122
Vakant V Ersättare 123
Banica Mihai MP Ersättare 124
Milton Mona SD 1:e ersättare 125
Lärkfeldt Ingvar SD Ersättare 126
Gustavsson Cristina SD Ersättare 127
Vakant BA Ersättare 128
Wallby Sara BA Ersättare 129
Vakant M Ersättare 130
Clausén Jennie M 1:e ersättare 131
Bardh Carina M Ersättare 132
Eriksson Per C Ersättare 133
Henriksson Matilda C Ersättare 134
Jonsson Ann-Chatrine L Ersättare 136
Antonsson Mats KD Ersättare 137
Sverlander Bengt KD Ersättare 138
Wågman Erik S Ersättare 139
Stark Johan S Ersättare 141
Mohlin Gabriella S Ersättare 142
Lindberg Niklas S Ersättare 143
Kohut Madelene S Ersättare 144
Larsson Arne SD Ersättare 145
Holm Ingrid SD Ersättare 147
Carlborg Lars M Ersättare 148
Melin Lis M Ersättare 149
Malm Johan C Ersättare 150
Johansson Fredrik S Ersättare 154
Stamenkovic Nena S Ersättare 155
Kauppinen Markus S Ersättare 157
Olsson Jennie BA Ersättare 158
Jutterström Peter M Ersättare 160
Johansson Mattias SD Ersättare 161
Klasson Kerstin MP Ersättare 162
Lindblom Joakim SD Ersättare 163
Svenn David L Ersättare 165
Magnusson Karin M Ersättare 167
Olmos Oscarsson Verónica S Ersättare 168
Danielsson Per KD Ersättare 169
Lind Gunnel M Ersättare 171
Stråth Eva KD Ersättare 172
Löfgren Simon KD Ersättare 173
Rickman Anders L Ersättare 174
Nilsson Linnéa BA Ersättare 175
Forsell Björn SD Ersättare 176
Lipponen Jan-Ove SD Ersättare 178
Sjögren Jan SD Ersättare 179
Dyeson Torbjörn KD Ersättare 180
Stenquist Mikael KD Ersättare 182
Rindehag Hafström Angela L Ersättare 184
Miller Anna C Ersättare 185
Svensson Bernt L Ersättare 186
Johansson Håkan KD Ersättare 187
Sandberg Maria KD 1:e ersättare 188
Svensson Agneta L 1:e ersättare 189