Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och är regionens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder tio gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort.

Länkar:
Handlingar och protokoll

Uppdrag (153 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
De Basso Rachel S Ledamot 1
Ankarberg Johansson Ann-Charlotte Acko KD Ledamot 2
Wengholm Malin M Ledamot 3
Iveroth Peter KD Ledamot 4
Walfridsson Emilie C Ledamot 5
Moln Teike Olle SD Ledamot 6
Backlund Rune C Ledamot 7
Ekvall Mikael V Ledamot 8
Hugander Erik MP Ledamot 9
Olofsgård Jakob L Ledamot 10
Lindahl Mari L Ledamot 11
Persson Monica MP Ledamot 12
Ramlöv Malin BA Ledamot 13
Eskdahl Marcus S Ledamot 14
Frisk Maria (Mia) KD Ledamot 15
Nilsson Eva M Ledamot 16
Gustavsson Thomas S Ledamot 17
Winberg Anita SD Ledamot 18
Göransson Ann-Kristine S Ledamot 19
Samuelsson Anders C Ledamot 20
Englund Elisabeth KD Ledamot 21
Bäuml Thomas M Ledamot 22
Sandgren Håkan S Ledamot 23
Karlsson Anne SD Ledamot 24
Strand Kim V Ledamot 25
Söderberg Irada S Ledamot 26
Jarstig Hans KD Ledamot 27
Lusth Gun M Ledamot 28
Johansson Simon S Ledamot 29
Andersson Robert SD Ledamot 30
Lundberg Carl-Johan M Ledamot 31
Oswald Liza S Ledamot 32
Ekelund Kjell S Ledamot 33
Vestman Linda S Ledamot 35
Nedergaard-Hansen Martin BA Ledamot 36
Elmqvist Helena SD Ledamot 37
Olsson Malin M Ledamot 38
Stålhammar Helena C Ledamot 39
Bogren Lennart C Ledamot 40
Ekström Jimmy L Ledamot 41
Töre Elisabeth V Ledamot 42
Jämting Sibylla MP Ledamot 43
Svenberg Per S Ledamot 44
Gerdin Linda BA Ledamot 46
Bengtsson Anders M Ledamot 47
Amundson Aneth S Ledamot 48
Ingeson Mattias KD Ledamot 49
Andersson Leif C Ledamot 50
Nilsson Jonas S Ledamot 51
Högberg Maria SD Ledamot 52
Skogelin Torvaldsson Helen BA Ledamot 53
Wilander Anders M Ledamot 54
Stark Annki S Ledamot 55
Mårtensson Pernilla KD Ledamot 56
Gyllensten Tobias S Ledamot 57
Werner Elisabeth SD Ledamot 58
Gustafsson Anders M Ledamot 59
Söderström Jeanette S Ledamot 60
Samuelsson Monica KD Ledamot 61
Tvarnö Henrik S Ledamot 62
Höglund Ida BA Ledamot 63
Muranovic Mujagic Azra S Ledamot 64
Källman Carina M Ledamot 65
Pettersson Raymond C Ledamot 66
Nissinen Johan SD Ledamot 67
Skogsberg Pia KD Ledamot 68
Eriksson Bengt-Ove V Ledamot 69
Törnqvist Desirée S Ledamot 70
Lundgren Pontus Ledamot 71
Godrén Samuel SD Ledamot 72
Andersson Lisbeth M Ledamot 73
Lilja Berry S Ledamot 74
Petersson Bengt C Ledamot 75
Bodenäs Magnus BA Ledamot 76
Carlzon Arnold KD Ledamot 77
Eliasson Eva S Ledamot 78
Gustafsson Anders SD Ledamot 79
Löfstedt Ann-Katrin M Ledamot 80
Berglund Anders S Ledamot 81
Berndtzon Magnus M 1:e ersättare 82
Lundemo Eva C 1:e ersättare 83
Hansson Per L 1:e ersättare 84
Lind Jonas KD 1:e ersättare 85
Starck Adam S 1:e ersättare 86
Nero Kristina V 1:e ersättare 87
Heinpalu Jon MP 1:e ersättare 88
Lundberg Agnetha SD 1:e ersättare 89
Aronsson Frida BA 1:e ersättare 90
Linderfalk Carina C 1:e ersättare 92
Dani Ervisa L 1:e ersättare 93
Oskarsson Irene KD 1:e ersättare 94
Stende Carina S 1:e ersättare 95
Nyborg Håkan SD 1:e ersättare 96
Nilsson Bertil M 1:e ersättare 97
Philip Pelle C 1:e ersättare 98
Evaldsson Emma KD 1:e ersättare 99
Fredriksen Annie S 1:e ersättare 100
Ganekind Katja SD 1:e ersättare 101
Soleymanian Vilbert M Ersättare 102
Ly Kent M Ersättare 103
Werthén Thomas M Ersättare 104
Jansson Henrik M Ersättare 105
Wahlström Susanne M Ersättare 106
Titusson Leif C Ersättare 107
Thorén Lina C Ersättare 108
Carlsson Sascha L Ersättare 109
Gerson David L Ersättare 110
Agerbring Susanne KD Ersättare 111
Lagärde Erik KD Ersättare 113
Högberg Per KD Ersättare 114
Johansson Amela S Ersättare 115
Hansson-Dahl Krister S Ersättare 116
Melle Ghada S Ersättare 117
Bjärkhed Kent S Ersättare 118
Liborn Åsa S Ersättare 119
Dolk Jakob S Ersättare 120
Wikström Therese Ersättare 121
Holkko Peter S Ersättare 122
Swedberg Eva S Ersättare 123
Bengtsson Tommy V Ersättare 124
Tafra Ciglar Sanja V Ersättare 125
Banica Mihahi MP Ersättare 127
Milton Mona SD Ersättare 128
Lärkfeldt Ingvar SD Ersättare 129
Gustavsson Cristina SD Ersättare 130
Norman Lindgren Henrik BA Ersättare 131
Wallby Sara BA Ersättare 132
Andersson Birgit M Ersättare 133
Arvidsson Jennie M Ersättare 134
Bardh Carina M Ersättare 135
Eriksson Per C Ersättare 136
Henriksson Matilda C Ersättare 137
Svensson Agneta L Ersättare 138
Jonsson Ann-Chatrine L Ersättare 139
Swerlander Bengt KD Ersättare 141
Wågman Erik S Ersättare 142
Stark Johan S Ersättare 144
Mohlin Gabriella S Ersättare 145
Lindberg Niklas S Ersättare 146
Kohut Madelene S Ersättare 147
Larsson Arne SD Ersättare 148
Warell Anders SD Ersättare 149
Holm Ingrid SD Ersättare 150
Carlborg Lars M Ersättare 151
Melin Lis M Ersättare 152
Malm Johan C Ersättare 153
Davidsson Samuel KD Ersättare 155
Sandberg Maria KD Ersättare 156
Johansson Fredrik S Ersättare 157
Stamenkovic Nena S Ersättare 158
Kauppinen Markus S Ersättare 160
Svedberg Jan-Olof SD Ersättare 161
Poulsen Ulf SD Ersättare 162